Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2017

5989 7e07 500

quattro

Reposted frommilo317 milo317 viaponurykosiarz ponurykosiarz
MojeZwoje
uh uh ah ah äh
y y ax ax
Reposted fromoelsen oelsen viaponurykosiarz ponurykosiarz
MojeZwoje
4229 3625 500
Reposted fromkelu kelu viaponurykosiarz ponurykosiarz
MojeZwoje
4309 d70b 500
Reposted fromtfu tfu viaponurykosiarz ponurykosiarz
MojeZwoje
MojeZwoje
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viacallitwhatyouwant callitwhatyouwant
MojeZwoje
MojeZwoje
2504 c30b
MojeZwoje
"Zrozumiałem, że miłość jest czymś, co nie istnieje samo z siebie, co trzeba zawsze wywoływać z nicości, jak życie albo muzykę, że miłość albo to coś, co ludzie uznają za miłość, jest zawsze zagrane, wypowiedziane, że najbliższy miłości jest właśnie ten zapach, zapach kremu, mleka i cukru z domieszką potu i piwa, i jointów, i starej kanapy, za którą pewnie ktoś dziesięć lat temu wylał coś, co zdążyło się czterdzieści razy zepsuć, zrozumiałem, że jedyne co możemy robić, to wytworzyć w sobie poczucie taktu i próbować ranić się jak najsłabiej. Zrozumiałem, że jedyne, co jest nam dane, to krzyknąć i posłuchać jeszcze przez chwilę echa po własnym krzyku, i tyle, i cześć, i koniec. Zrozumiałem, że wszystkie dziewczyny, które kochali wszyscy chłopcy we wszystkich Zyborkach świata, są tak naprawdę jedną dziewczyną,i ci wszyscy chłopcy i dziewczyny są jednym i tym samym chłopcem i jedną i tą samą dziewczyną pod jednym i tym samym zachodem słońca, który kiedyś zamieni się w łunę po wybuchu. Zrozumiałem, że każdy, naprawdę każdy, ma na stałe wyryty w sercu cały świat. Zrozumiałem, że po tym, co wydarzy się dzisiaj, i mnie, i ją czeka już tylko ból, i tak ma być, i to jest naturalne." Jakub Żulczyk "Wzgórze psów"
MojeZwoje
MojeZwoje

Switzerland.

Reposted frommr-absentia mr-absentia viastrzepy strzepy
MojeZwoje
7721 4f08 500
Reposted fromrealkomaeda realkomaeda viasratatata sratatata
MojeZwoje
I znowu był czerwiec – łagodne, długie, wolno gasnące wieczory, wieczory które tak wiele obiecują, że cokolwiek się z nimi zrobi, ma się zawsze wrażenie porażki, zmarnowanego czasu. Nie wiadomo, jak najlepiej je przeżyć. Iść przed siebie, albo może zostać w domu i siedzieć przy szeroko otwartym oknie, tak żeby ciepłe powietrze, nasycone dźwiękami lata, weszło do pokoju i zmieszało się z książkami, z ideami, z metaforami, z naszym oddechem. Ale nie, to także nie jest sposób, to nie jest możliwe. Można ich – tych niekończących się wieczorów – tylko żałować, kiedy już przeminą, kiedy dzień będzie coraz krótszy. Są nieuchwytne.
— Adam Zagajewski
Reposted fromretro-girl retro-girl viasratatata sratatata
MojeZwoje
5935 8ad4 500
MojeZwoje
5917 31a4 500
Reposted fromtfu tfu viasratatata sratatata
MojeZwoje
3019 fbde 500
Reposted frompanopticumlc panopticumlc viasratatata sratatata
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl